Zaznacz stronę

Zaproszenie od Jobsta Bittnera

Drodzy przyjaciele,

ostatni rok przeszedł do historii jako 70. rocznica założenia państwa Izrael. Ameryka przeniosła swoją ambasadę do Jerozolimy. Latawce ogniste paliły izraelskie pola i lasy. Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków zagroziły przekroczeniem granicy w “dniu Nakby” i wtargnięciem do Izraela.

  

Tego samego dnia –15maja 2018 r. –6000  uczestników przeszło przez Jerozolimę podczas Marszu Narodów. Ramię w ramię, Żydzi i chrześcijanie ogłaszali: “Izraelu, nie jesteś sam! Stoimy razem z tobą w przyjaźni”. Wspólna radość, świętowanie, zaangażowanie i przyjaźń były wyjątkowe. Podczas końcowejceremonii, ocalały z Holocaustu trzymał pochodnię i symbolicznie przekazał ją nowemu pokoleniu. Ta pochodnia niesie przesłanie: “Proszę, kontynuujcie! Podnieście razem głosibądźcie światłem!”

Background_mon-compact_march_of_the_nations_March_of_life_Israel

Marsz Narodów w Izraelu jest kontynuowany w 2019 roku! Odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2019 r.ibędzie zawierał wszystkie elementy z 2018 r. W tym roku jest ograniczony do 500 uczestników międzynarodowych – i będzie jeszcze lepszy, bardziej osobisty i bardziej zróżnicowany. Dlatego nazywamy go kompaktowym Marszem Narodów. Żydzi i chrześcijanie z Izraela i narodów spotykają się, aby być częścią wyjątkowego i fascynującego wezwania.

 

Kompaktowy Marsz Narodóww Izraelu jest częścią ruchu Marszu Życia, który w bieżącym roku zmobilizuje dziesiątki tysięcy ludzi do widocznegoopowiedzenia się za Izraelemna ulicach ich miast w Ameryce Łacińskiej, USA, Polsce, Austrii,Szwajcarii, Niemczechi wieluinnych krajach.

 

Co jest wyjątkowe w kompaktowym Marszu Narodów?

Konferencja w Jerozolimie

Jerozolima ma szczególne znaczenie i nazywa się wieczną stolicą Izraela. Dlatego zorganizujemy konferencję przygotowawczą na terenie Beit Szmuel z widokiem na mury Starego Miasta z Bramą Jaffy i Cytadelą Dawida.

Marsz Narodów w miastach na południu, północy I w centrum Izraela

Miejsca biblijne były miejscami wydarzeń w odkupieńczej historii Boga, któraznaczące dla całego świata – wystarczypomyśleć o Betlejem, Nazarecie i Jerozolimie. Często ludzie z innych krajów przyjęli te nazwy dla swoich miast lub ulic, aby wyjaśnić, że historia biblijna jest obecna w ich wierze.


fLTR Kfar Saba, Netanya, Tiberias

Dlaczego kompaktowyMarsz Narodównie odbędzie się w Jerozolimie, ale w innych miastach Izraela?

 1. Ponieważ miasta Izraela są miejscem prawdziwego życia i spełnionych obietnic.
 2. Ponieważ każde miasto jest unikalnym symbolem dobrze prosperującego i silnego Izraela.

 3. Ponieważ będą miały miejsce
  bardzo szczególne osobiste spotkania z ocal ałymi Holokaustu i przedstawicielami społeczeństwa.
 4. Bo tam właśnie będzie słyszalnygłos Marszu Narodówgłos pamięci, pojednania i przyjaźni.
 5. Ponieważ ludzie w Izraelu będą wiedzieć, że nie są zapomnian przez narody.
 6. Ponieważ kompaktowy Marsz Narodów 2019może pomóc w jeszcze bardziej realnym spełnieniu obietnicy zawartej w księdze prorokaIzajasza dla każdego miasta w Izraelu. “Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.“ (Ks. Izajasza 58:12)
 7. Ponieważ w czasach, kiedy Izrael jest atakowany każdego dnia i wciąż musi walczyć o swoje istnienie, przez kompaktowy Marsz Narodów 2019głosimy pokój i przyjaźń i razem jesteśmy światłem“I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.” (Ks. Zachariasza 9:10b)
 8. Ponieważ Jezus powiedział: “Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.” (Ew. Mateusza 10:23b)

  Z niecierpliwością czekam na Was w Izraelu w czerwcu 2019 r. – nakonferencji w Jerozolimie i na Marszach w różnych miastach Izraela. Zarejestruj się szybko, ponieważ miejsca są bardzo ograniczone.

  Pozdrawiam i błogosławię z Tübingen

  Jobst Bittner