Zaznacz stronę

Zaproszenie od Jobsta Bittnera

Drodzy przyjaciele,

ostatni rok przeszedł do historii jako 70. rocznica założenia państwa Izrael. Ameryka przeniosła swoją ambasadę do Jerozolimy. Latawce ogniste paliły izraelskie pola i lasy. Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków zagroziły przekroczeniem granicy w “dniu Nakby” i wtargnięciem do Izraela.

  

Tego samego dnia –15maja 2018 r. –6000  uczestników przeszło przez Jerozolimę podczas Marszu Narodów. Ramię w ramię, Żydzi i chrześcijanie ogłaszali: “Izraelu, nie jesteś sam! Stoimy razem z tobą w przyjaźni”. Wspólna radość, świętowanie, zaangażowanie i przyjaźń były wyjątkowe. Podczas końcowejceremonii, ocalały z Holocaustu trzymał pochodnię i symbolicznie przekazał ją nowemu pokoleniu. Ta pochodnia niesie przesłanie: “Proszę, kontynuujcie! Podnieście razem głosibądźcie światłem!”

Background_mon-compact_march_of_the_nations_March_of_life_Israel

Marsz Narodów w Izraelu jest kontynuowany w 2019 roku! Odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2019 r.ibędzie zawierał wszystkie elementy z 2018 r. W tym roku jest ograniczony do 500 uczestników międzynarodowych – i będzie jeszcze lepszy, bardziej osobisty i bardziej zróżnicowany. Dlatego nazywamy go kompaktowym Marszem Narodów. Żydzi i chrześcijanie z Izraela i narodów spotykają się, aby być częścią wyjątkowego i fascynującego wezwania.

 

Kompaktowy Marsz Narodóww Izraelu jest częścią ruchu Marszu Życia, który w bieżącym roku zmobilizuje dziesiątki tysięcy ludzi do widocznegoopowiedzenia się za Izraelemna ulicach ich miast w Ameryce Łacińskiej, USA, Polsce, Austrii,Szwajcarii, Niemczechi wieluinnych krajach.

 

Co jest wyjątkowe w kompaktowym Marszu Narodów?

Konferencja w Jerozolimie

Jerozolima ma szczególne znaczenie i nazywa się wieczną stolicą Izraela. Dlatego zorganizujemy konferencję przygotowawczą na terenie Beit Szmuel z widokiem na mury Starego Miasta z Bramą Jaffy i Cytadelą Dawida.

Marsz Narodów w miastach na południu, północy I w centrum Izraela

Miejsca biblijne były miejscami wydarzeń w odkupieńczej historii Boga, któraznaczące dla całego świata – wystarczypomyśleć o Betlejem, Nazarecie i Jerozolimie. Często ludzie z innych krajów przyjęli te nazwy dla swoich miast lub ulic, aby wyjaśnić, że historia biblijna jest obecna w ich wierze.


fLTR Kfar Saba, Netanya, Tiberias

Dlaczego kompaktowyMarsz Narodównie odbędzie się w Jerozolimie, ale w innych miastach Izraela?

 1. Ponieważ miasta Izraela są miejscem prawdziwego życia i spełnionych obietnic.
 2. Ponieważ każde miasto jest unikalnym symbolem dobrze prosperującego i silnego Izraela.

 3. Ponieważ będą miały miejsce
  bardzo szczególne osobiste spotkania z ocal ałymi Holokaustu i przedstawicielami społeczeństwa.
 4. Bo tam właśnie będzie słyszalnygłos Marszu Narodówgłos pamięci, pojednania i przyjaźni.
 5. Ponieważ ludzie w Izraelu będą wiedzieć, że nie są zapomnian przez narody.
 6. Ponieważ kompaktowy Marsz Narodów 2019może pomóc w jeszcze bardziej realnym spełnieniu obietnicy zawartej w księdze prorokaIzajasza dla każdego miasta w Izraelu. “Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.“ (Ks. Izajasza 58:12)
 7. Ponieważ w czasach, kiedy Izrael jest atakowany każdego dnia i wciąż musi walczyć o swoje istnienie, przez kompaktowy Marsz Narodów 2019głosimy pokój i przyjaźń i razem jesteśmy światłem“I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.” (Ks. Zachariasza 9:10b)
 8. Ponieważ Jezus powiedział: “Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.” (Ew. Mateusza 10:23b)

  Z niecierpliwością czekam na Was w Izraelu w czerwcu 2019 r. – nakonferencji w Jerozolimie i na Marszach w różnych miastach Izraela. Zarejestruj się szybko, ponieważ miejsca są bardzo ograniczone.

  Pozdrawiam i błogosławię z Tübingen

  Jobst Bittner

 

Subscribe now!

By subscribing to this newsletter, we'll keep you up to date with all the important news about the March of the Nations from May 9-14, 2022 and on May 14, 2023!

You have Successfully Subscribed!

Anmelden und erfahren, wenn die Buchung öffnet

Mit der Anmeldung zum Newsletter verpasst du keine Neuigkeit mehr!

Die Anmeldung war erfolgreich!