אורחים מהעולם וקהילות מישראל צועדים יחד ומצדיעים לניצולי השואה ולמדינת ישראל

כולם מוזמנים להצטרף

Sderot

שדרות

17:00 פארק עזריאלי 

Tiberias

טבריה

17:00 הגן הארכיאולוגי, רחוב הבנים

17:30 טיילת יגאל אלון, רחבת המדיד

Kfar Saba

כפר סבא

17:00 רחוב ויצמן, יציאה מבנין העירייה  

17:30 טקס ברחבת היכל התרבות 

על התנועה

תנועת “מצעד העמים” הוקמה במטרה להשמיע קול כנגד הגזענות, האנטישמיות ושנאת היהודים בכל רחבי העולם. פעילות התנועה מתפרשת על פני מדינות רבות כדי לממש את החזון לפיו תתקיימנה צעדות רבות המבטאות נקיטת עמדה כנגד גזענות ובעד פיוס, בהן נוטלים חלק עשרות אלפי אנשים.

לתנועת “מצעד העמים” שלושה מסרים עיקריים שחשוב לה להטמיע בעולם: ראשית, אנחנו זוכרים. אל לנו לשכוח מה קרה בעולם לפני מספר עשורים, ועלינו לתת לניצולי השואה להשמיע את קולם ולזעוק את זעקתם. שנית, הבאה לפיוס. חשוב לשקם את היחסים בעולם ולקרב בין לבבות הצאצאים הן של הקורבנות והן של הנאצים. המסר האחרון הוא לתמוך בישראל. אל לנו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה ולאפשר אנטישמיות מודרנית והתנגדות לקיומה של מדינת ישראל.

על רקע תופעת האנטישמיות המתפשטת באירופה, קמה בשנת 2007 תנועת “מצעד החיים – March of Life” העולמית.

היא הוקמה על ידי ג’ובסט ושרלוט ביטנר יחד עם ארגון TOS Ministries  הגרמני – כנסייה חופשית, עצמאית אשר מאמינה בעשיית טוב. צאצאים של: לוחמי הוורמכט, קציני SS וכוחות משטרה, ארגנו צעדות זיכרון ופיוס באתרי השואה בכל רחבי אירופה. באזורים בהם הלכו יהודים אל מותם (צעידות המוות), קיימו חברי התנועה את הצעדות בכיוון ההפוך כדי לסמל את השבת החיים.

מאז הקמת הארגון, התקיימו צעדות במעל ל-350 ערים ובכ-20 מדינות בכל רחבי העולם, בין היתר, בשיתוף פעולה עם קהילות יהודיות ונוצרים מכנסיות ומזרמים שונים. בשנת 2011 ובשנת 2015, הארגון קיבל אות כבוד מהכנסת בישראל.

מצעד העמים ב-2018 התמקד בהבאת כמה שיותר אנשים לירושלים. מצעד העמים ב-2019 יביא את המסר של מצעד העמים לערים בכל רחבי הארץ.

למשתתפים הבינלאומיים תהיה ועידת הכנה בירושלים בתאריכים 18-20 ליוני.

צפויים להשתתף כ-400 משתתפים מכל רחבי העולם – רובם מרקע אוונגליסטי ורבים מהם הם פעילי מצעד החיים בארצם. ב-20 ביוני המשתתפים בכנס יחולקו לקבוצות ויטיילו בערים שונות בישראל. שם יצטרפו יחד עם מקומיים לאירועים משותפים, מפגשים עם ניצולי שואה וצאצאיהם ותהלוכות. ההתמקדות תהיה על הליכה למקומות עם משמעות סימבולית ותהלוכות של מאות אנשים בכל אחד מהמצעדים.

הערים אשר לוקחות חלק במצעד העמים בשנת 2019 הן: טבריה בצפון, כפר סבא במרכז ושדרות בדרום.

Subscribe now!

By subscribing to this newsletter, we'll keep you up to date with all the important news about the March of the Nations from May 9-14, 2022 and on May 14, 2023!

You have Successfully Subscribed!

Anmelden und erfahren, wenn die Buchung öffnet

Mit der Anmeldung zum Newsletter verpasst du keine Neuigkeit mehr!

Die Anmeldung war erfolgreich!