Praktyczne informacje odnośnie Marszu Narodów

Rejestracją i sprzedażą biletów na Marsz Narodów zajmuje się nasz partner, firma Cvents. Zanim wybierzesz bilet i zarejestrujesz się, przeczytaj uważnie informacje praktyczne o Marszu Narodów na tej stronie.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w Marszu Narodów jako grupa, prosimy o zakup biletu dla każdego uczestnika i podanie nazwy grupy w polu „Grupa” podczas rejestracji.

Marsz Narodów 2022 to wyjątkowa okazja, by wrócić do Izraela po przerwie związanej z koronawirusem. Od każdego uczestnika wymagany jest jednak wysoki stopień samoorganizacji i osobistej odpowiedzialności za przygotowanie i uczestnictwo. Zespół organizacyjny Marszu Narodów zajmuje się ogólną organizacją wydarzenia i dostarcza cennych informacji.

Opłata rejestracyjna wynosi 50 euro i obejmuje wydarzenie inauguracyjne w Jerozolimie, udział w trasach Narodowego Szlaku Izraelskiego oraz imprezach i marszach w poszczególnych miastach. 

Osobiste koszty podróży, zakwaterowania, transportu i posiłków na miejscu nie są wliczone w opłatę za uczestnictwo.

Przylot

Uczestnicy sami rezerwują sobie przelot do Izraela. Cena lotu nie jest wliczona w opłatę rejestracyjną.

Uczestnicy przejdą Narodowym Szlakiem Izraela w małych zespołach. Trasa z miejscowości Dan (na północy) do Masady (na południu) podzielona jest na etapy. Wybierając kategorię, uczestnicy mogą sami określić stopień trudności pokonywanej trasy. Po zakończeniu okresu rejestracji na początku maja zostanie dokonany podział na zespoły, który będzie ogłoszony uczestnikom wkrótce potem. Każdy zespół otrzyma szczegółowe informacje i instrukcje, a także wsparcie podczas trasy. Obejmuje to również pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

Etapy Narodowego Szlaku Izraela będą podzielone na cztery różne kategorie. Każdy uczestnik może wybrać kategorię podczas rejestracji, zgodnie z własną kondycją i preferencjami. Kryteriami są tu trudność trasy, nocleg oraz transport do i z etapów.

Kategoria 1

(wymagająca)

 • Trudne trasy w zróżnicowanym terenie
 • Dla bardziej doświadczonych wędrowców
 • Nocleg pod gołym niebem lub w namiocie
 • Transport środkami transportu publicznego

Kategoria 2

(średnia)

 • Umiarkowanie trudne trasy w zróżnicowanym terenie
 • Nocleg pod gołym niebem lub w namiocie
 • Transport środkami transportu publicznego

Kategoria 3

(średnia)

 • Trasy o średnim stopniu trudności w zróżnicowanym terenie
 • Nocleg w hotelu lub hostelu
 • Transport wynajętym samochodem

 

Kategoria 4

(łatwa)

 • Łatwe, równinne trasy w pobliżu miast lub wybrzeża
 • Odpowiednie również dla niedoświadczonych i/lub starszych uczestników i/lub rodzin.
 • Nocleg w hotelu lub hostelu
 • Transport środkami transportu publicznego lub wynajętym samochodem

 

Marsz Narodów zakończy się wydarzeniami i marszami w czterech miastach Izraela, do których uczestnicy zostaną rozdzieleni (Metula, Tyberiada, Kfar Saba, Netiw Ha’Azara).
W formularzu rejestracyjnym uczestnicy mogą wskazać miasto, w którym chcieliby wziąć udział. Prosimy jednak o zrozumienie, że ze względów organizacyjnych nie możemy zagwarantować konkretnego miasta. Na początku maja ogłosimy, do którego miasta zostanie przydzielony uczestnik.

Uczestnicy są odpowiedzialni za zorganizowanie posiłków i napojów we własnym zakresie. Organizator przekaże jednak szczegółowe informacje na temat możliwości zakupów i wyżywienia, a także specjalne zalecenia dotyczące jedzenia podczas wędrówek Szlakiem Izraela.

Uczestnicy są odpowiedzialni za zorganizowanie sobie zakwaterowania w Izraelu we własnym zakresie. Po dokonaniu rejestracji organizator przekaże szczegółowe informacje na temat możliwości zakwaterowania, dostosowane do danego etapu i miasta uczestnika.

Transport

Uczestnicy są odpowiedzialni za zorganizowanie własnego transportu w Izraelu. Organizator przekaże szczegółowe informacje na temat możliwości transportu po dokonaniu rejestracji, w zależności od etapu i miasta, w którym znajduje się uczestnik. W zasadzie będzie można poruszać się zarówno transportem publicznym, jak i wynajętym samochodem.

Zgłaszając się do udziału w Marszu Narodów, uczestnik potwierdza, że jest wystarczająco sprawny, aby wziąć w nim udział. Aby wziąć udział w Marszu Narodów, w każdym przypadku wymagana jest ogólna sprawność fizyczna i stabilny stan zdrowia. Jednak podział odcinków trasy na stopnie trudności sprawia, że mogą w niej uczestniczyć także osoby mniej sprawne fizycznie.

Po rejestracji uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat wyposażenia niezbędnego podczas wędrówek Szlakiem Izraela, zgodnie z wybraną przez nich kategorią.

Językiem imprezy jest na ogół język angielski. Dostępne są tłumaczenia w języku niemieckim, a na życzenie również w języku polskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w poszczególnych etapach w Izraelu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą również uczestniczyć w zajęciach pod opieką innej osoby dorosłej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i za pisemną zgodą rodziców. Nie będzie oferowany program dla dzieci równolegle z Marszem Narodów.

COVID-19

Wjazd do Izraela jest obecnie nieskomplikowany i możliwy po wykonaniu dwóch negatywnych testów PCR przed i po przyjeździe (brak wymogu szczepień). Poza obowiązkiem noszenia maski w budynkach publicznych nie ma obecnie żadnych innych ograniczeń. Aktualne informacje na temat wymagań wstępnych i lokalnych przepisów obowiązujących w Izraelu w kwestii koronawirusa można znaleźć na stronie:

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/

Uczestnictwo w Marszu Narodów 2022 odbywa się na własną odpowiedzialność. Dlatego przed rozpoczęciem imprezy uczestnicy proszeni są o podpisanie oświadczenia o zwolnieniu organizatora z wszelkiej odpowiedzialności.

Jeśli jesteś zainteresowany/a informacjami o Marszu Narodów, zapisz się na webinar z polskim tłumaczeniem w środę, 13 kwietnia, o godz. 18:00

Subscribe now!

By subscribing to this newsletter, we'll keep you up to date with all the important news about the March of the Nations from May 9-14, 2022 and on May 14, 2023!

You have Successfully Subscribed!

Anmelden und erfahren, wenn die Buchung öffnet

Mit der Anmeldung zum Newsletter verpasst du keine Neuigkeit mehr!

Die Anmeldung war erfolgreich!